Sjukskrivning – en guide till att navigera i sjukförsäkringen

08 april 2024 Maja Lindberg

editorial

Att drabbas av sjukdom eller skada och behöva sjukskrivas är en situation som de flesta kommer att möta någon gång i livet. Sjukskrivning innebär att man är tillfälligt eller varaktigt oförmögen att utföra sitt arbete på grund av hälsoproblem. I Sverige har vi ett socialt skyddsnät som är tänkt att ge ekonomisk säkerhet under denna svåra tid, men det kan vara en komplex process att navigera i. Den här artikeln kommer att belysa vad sjukskrivning innebär, hur processen går till och vad du kan göra för att underlätta situationen.

Vad innebär sjukskrivning?

Sjukskrivning är en form av arbetsfrånvaro där en anställd är oförmögen att utföra sitt arbete och därför är hemma från jobbet. Det kan bero på en mängd olika orsaker, däribland akuta skador, kroniska sjukdomar eller psykisk ohälsa. Inom vardagligt tal kallas detta för att vara ”sjukskriven”, vilket innebär att en läkare har utfärdat ett läkarintyg som bekräftar att individen inte kan arbeta för närvarande.

Så ansöker du om sjukskrivning

När du inte kan arbeta på grund av sjukdom är det viktigt att veta hur processen för att bli sjukskriven går till:

  1. Kontakta vårdgivare: Om du är sjuk och inte kan arbeta, ska du först kontakta din vårdgivare. En läkare kommer att bedöma ditt hälsotillstånd och vid behov skriva ett läkarintyg.
  2. Informera arbetsgivaren: Du måste informera din arbetsgivare om din sjukdom och om att du har ett läkarintyg så snart som möjligt.
  3. Sjukanmälan: Anmäl dig sjuk hos Försäkringskassan. Du kan göra det från första sjukdagen eller så snart du har ett intyg.
  4. Karensdag: Den första dagen av din sjukfrånvaro är en så kallad karensdag, vilket innebär att du normalt inte får någon sjukpenning för den dagen.
  5. Sjukpenning: Efter karensdagen kan du vara berättigad till sjukpenning som ersättning för förlorad arbetsinkomst. Sjukpenningen är normalt sett lägre än den ordinarie lönen.
  6. Uppföljning: Under sjukskrivningsperioden kommer du att behöva följa upp med vården och kanske justera sjukskrivningens längd beroende på ditt hälsotillstånd.

sjukskrivning

Fördelar och rättigheter under sjukskrivning

Det svenska sjukförsäkringssystemet har skapats för att ge stöd till den som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Systemet erbjuder inte bara ekonomisk ersättning genom sjukpenning, utan även andra former av stöd för att underlätta återgång till arbete.

Ekonomisk ersättning

Du som är sjukskriven kan ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan, som är tänkt att kompensera för inkomstbortfall. Ersättningens storlek beror på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och betalas ut för arbetsdagar.

Arbetsanpassning och rehabilitering

För att underlätta återgången till arbete kan du, din arbetsgivare och vårdgivaren samarbeta kring arbetsanpassning och rehabiliteringsinsatser. Det kan innebära allt från förändrade arbetsuppgifter till hjälpmedel eller utbildningsinsatser.

Rättigheter och lagar

Som sjukskriven är du skyddad av flera lagar som reglerar din rätt till sjukpenning och skydd mot diskriminering. Arbetsgivare är till exempel förbjudna att säga upp anställda bara för att de är sjukskrivna.

Utmaningar och tips för en smidigare sjukskrivning

Sjukskrivningsprocessen kan vara stressande och svåröverskådlig. Här är några tips som kan underlätta:

  1. Informera dig: Var proaktiv och läs på om dina rättigheter och vad som förväntas av dig under sjukskrivningen.
  2. Kommunicera: Ha regelbunden kontakt med din arbetsgivare och vårdgivare. Det förenklar processen och kan bidra till en smidigare återgång i arbete.
  3. Planera för återgång: Tala med din arbetsgivare om möjliga anpassningar i arbetsplatsen som kan underlätta din återkomst.
  4. Ta hjälp av försäkringsbolag: Ibland kan även ditt försäkringsbolag erbjuda ytterligare stöd eller tjänster under din sjukskrivningsperiod.

Fler nyheter